INFORMACJE OGÓLNE
CENNIK
POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA
KONTAKT


Świętokrzyski Rynek Hurtowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął swoją działalność 01 grudnia 2001 roku i do 07 grudnia 2001 roku tj. do dnia zarejestrowania spółki w Sądzie Rejonowym w Kielcach, w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070095 działał jako spółka w organizacji i pod firmą Kielecka Giełda Rolna sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Magazynowej 4.

Spółka została zawiązana przez Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomska Giełda Rolna S.A. w Radomiu z siedzibą przy ulicy Lubelskiej 65, obecnie działający pod tym samym adresem pod firmą Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Zmiana nazwy spółki na Świętokrzyski Rynek Hurtowy Sp. z o.o. obowiazującej od 16 grudnia 2003 roku spowodowana zostałą uwzględnieniem regulacji prawnych wynikających z ustawy o giełdach towarowych.

Spółka prowadzi swoją działalność statutową - w przewadze skoncentrowaną na wynajmach budynków (boksy handlowe, powierzchnie magazynowe) oraz dzierżawach placów pod pawilony, zadaszenia i handel z własnych środków transportu), wchodzących w skład majątku przyjętego w dzierżawę na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2001 roku od R-S RH w Radomiu. Ponadto spółka na podstawie długoterminowych umów zaopatruje punkty zbiorowego żywienia w produkty, półprodukty i surowce.

Na placu handlowym spółki od roku 2001 rozwinęła swoją działalność w godzinach dopołudniowych (głównie w poniedziałki i czwartki) giełda kwiatowa wspomagana przez trzy pawilony prowadzące hurtowy handel kwiatów sztucznych i "dodatków" do kwiatów ciętych.
strona główna | informacje ogólne | cennik | powierzchnie do wynajęcia | kontakt